You are here: Home > DJELATNOSTI > ANTIKNI NAMJEŠTAJ

ANTIKNI NAMJEŠTAJ

Antikni namještaj N.B.

biedermeier 

OSNOVNI PROBLEM

Dugotrajna uporabna funkcija i ponekad loši uvjeti pohrane pridonjeli su propadanju i gubitak politure, furnira i drvene građe. Zbog fizičkih opterećenja, zamora materijala i slabljenja lijepila mjestimično je došlo do pucanja i odlijepljivanja drvene građe, te otkidanja i odvajanja furnira od drveta na spojevima drvene konstrukcije.


      

                          Slika 1. Prije konz.-rest. zahvata                 Slika 2. Oštećenje politure

      

                          Slika 3. Nadoknada u furniru                        Slika 4. Poslije konz.-rest. zahvata


KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI RADOVI

- demontaža;
- čišćenje; 
- skidanje stare politure; 
- lijepljenje konstrukcije; 
- nadoknada u drvetu i furniru;
- rekonstrukcija nedostajućih dijelova;
- montaža;
- nanošenje nove politure;
- obrada i vraćanje metalnih aplikacija komode;
- tapeciranje fotelje;
- izrada i rekonstrukcija nove središnje daske stola.

      

                         Slika 5. Detalj oštećenja noge od stola         Slika 6. Detalj nrekonstrukcije florealnog ornamenta

      

                         Slika 7. Nova središnja daska za stol            Slika 8. Poslije konzervatorsko-rest. zahvata

Slika 9. Poslije konzervatorsko-rest. zahvata

 

 

 

 


Slika 10. Poslije konzervatorsko-rest. zahvata


Slika 11. Detalj ploče velikog stola prije zahvata


Slika 13. Poslije konzervatorsko-rest. zahvata

 


Slika 12. Politirane i montirane noge od stola


Slika 14. Detalj oštećenja stolice


Slika 15. Prije konzervatorsko-rest. zahvata


Slika 17. Prije konz.-rest. zahvata


Slika 16. Poslije konzervatorsko-rest. zahvata


Slika 18. Poslije konz.-rest. zahvata

 

Prva kotorska apoteka

   
ANTIKNI NAMJEŠTAJ
Dio namještaja Prve kotorske apoteke, Grad Novska

OSNOVNI PROBLEM

Loši uvjeti pohrane pridonjeli su propadanju i gubitak politure, furnira i drvene građe. Zbog fizičkih opterećenja, zamora materijala i slabljenja lijepila došlo do pucanja i odlijepljivanja drvene građe, te otkidanja i odvajanja furnira od drveta na spojevima drvene konstrukcije.

 

KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI RADOVI

- demontaža;
- čišćenje;
- skidanje stare politure;
- lijepljenje konstrukcije;
- nadoknada u drvetu i furniru;
- rekonstrukcija nedostajućih dijelova;
- nanošenje nove politure;
- obrada starih i izrada novih staklenih i 
   emajliranih aplikacija komode;
- montaža;
- nanašanje završnih slojeva politure;Slika 1. Prije konzervatorsko-restauratorskih radova.

 


Slika 2. Prije konz.-rest. zahvata


Slika 3. Detalj ( u fazi konz.-rest. radova)


Slika 4. Prije konzervatorsko-restauratorskih radova

 


Slika 5. Poslije konzervatorsko-restauratorskih radova

 

 

 
« prev  |   top  |   next » 
 

Login

 

 
     

Newsbox

 

 
articles/The truth about Pollocks allnighter
THEARTNEWSPAPER.COM

Newsbox

 

3D model drvene polikromirane skulpture, 
Jožef Straub (1712–56), sa oltara Sv. Tri kralja, župna crkva Sv. Tri kralja, Karlovac

 


Newsbox

Knight vision: Higgins armor collection gets special attention at Worcester Art Museum - http://www.telegram.com/article/20140309/NEWS/303099938

At Higgins Armory Museum, Bill MacMillan was almost single-handedly responsible for keeping some 2,000 pieces of arms and armor in fighting...

 

 

Login>