You are here: Home > DJELATNOSTI > DRVENI OLTARI, SKULPTURE

DRVENI OLTARI, SKULPTURE

oltar Sv. Križa


sv. Martin i sv. Emerik


 

 


 

DRVENI POLIKROMNI OLTAR SVETOG KRIŽA

OSNOVNI PROBLEM

Naknadne intervencije preslikom načinjene su u debelom sloju. Kemijski sastav boje (autolak) i debljina nanosa te neadekvatna sanacija silikonskim kitom narušili su kako estetiku oltara tako i stabilnost orginalnih slojeva boje, srebra, zlata, osnove, a mjestimično i samog nosioca. 

     

                            Slika 1. Oltar prije konz.-rest. zahvata          Slika 2. Oltar poslije konz.-rest. zahvata

     

     Slika 3. Detalj (čišćenje preslika)                                        Slika 4. Detalj (čišćenje preslika)

     

    Slika 5. Detalj (rekonstrukcija)                                            Slika 6. Detalj (poslije čišćenja preslika)


KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI RADOVI

- uklanjanje prijašnje intervencije (preslika);
- konsolidacija osnove i slikanog sloja;
- saniranje i konsolidacija drvenog nosioca;
- rekonstrukcija nedostajućih dijelova; 
- nadoknada u osnovnom i slikanom sloju;
- nadoknada metalnih aplikacija; 
- izolacija;

     

   Slika 7. Poslije konz.-rest. zahvata                             Slika 8. Poslije konz.-rest. zahvata

top
DRVENE POLIKROMNE SKULPTURE: SV. MARTIN i SV. EMERIK

OSNOVNI PROBLEM

Izloženost atmosferilijama drvenih polikromiranih baroknih skulptura na pročelju crkve dovelo je do gubitka i truljenja drvenog nosioca, a shodno tome i slojeva osnove, bolusa, polikromije i metalnih aplikacija (zlato i srebro). Skulpture su vjerovatno sredinom 20. st. sanirane uljanim kitom i preslikane slojem uljane boje. U dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom RH načinjene su replike skulptura u poliesteru koje su postavljene na pročelje crkve, dok su orginalne skulpture očišćene od naknadne intervencije i konzervirane od daljnjeg propadanja.

       

                      Slika 1. Prije konz.-rest. zahvata                   Slika 2. Skulpture nakon očišćenog preslika i konzervacija

     

      Slika 3. Detalj (polirano zlato ispod uljane boje)             Slika 4. Detalj (polirano zlato ispod uljane boje


KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI RADOVI

 

- konsolidacija drvenog nosioca;
- uklanjane naknadnih intervencija;
- konsolidacija orginalnih slojeva;
- izolacija skulptura;
- privremena rekonstrukcija;
- izrada replika; 
- uklanjanje rekonstrukcija i izolaciskog sloja;
- dodatna konsolidacija slojeva; 
- izolacija;            

       Slika 5. Replike skulptura                                         Slika 6. Postavljene replike skulptura na pročelje crkve

     

       Slika 7. Arhivska fotografija pročelja crkve                     Slika 8. Postavljene replike skulptura na pročelje crkve

 top


 

 
« prev  |   top  |   next » 
 

Login

 

 
     

Newsbox

 

 
articles/The truth about Pollocks allnighter
THEARTNEWSPAPER.COM

Newsbox

 

3D model drvene polikromirane skulpture, 
Jožef Straub (1712–56), sa oltara Sv. Tri kralja, župna crkva Sv. Tri kralja, Karlovac

 


Newsbox

Knight vision: Higgins armor collection gets special attention at Worcester Art Museum - http://www.telegram.com/article/20140309/NEWS/303099938

At Higgins Armory Museum, Bill MacMillan was almost single-handedly responsible for keeping some 2,000 pieces of arms and armor in fighting...

 

 

Login>