You are here: Home > DJELATNOSTI > KAMENA PLASTIKA

KAMENA PLASTIKA 

kameni oltar sv. Ivan Krstitelj


 gotička kamena sedilija 


Pribić

 


KAMENI OLTAR : SV. IVAN KRSTITELJ
župna crkva Sv. I. Krstitelj, Delnice 

OSNOVNI PROBLEM

Osnovni problemi na oltaru mijenjaju se po vertikali.
Uz prljavštinu kao problem cijelog oltara (Slika 3.) glavni problem donjeg dijela bilo je potonuće prednje ploče menze koja je nalegla na stipes i u gornjoj zoni lomila (Slika 5.), a u donjoj odgurala prednju ploču stipesa (Slika 2.). Čitav oltar vezan je željeznim kopčama u olovu koje su na menzi i stipesu znatno korodirale i time pridonijele razaranju kamena i lošoj statici.
Gređe i gornji dio retabla, kao i sva pozlata oltara, preslikani su naknadnom intervencijom (Slika 4.). Tako zatvoren kamen, povećana vlaga i mjestimična korozija željeznih kopči uzrokovali su lomljenje kamene građe koje je najviše vidljivo na postamentima skulptura evanđelista (Slika 9.; Slika 11.). Ti postamenti su dodatno izloženi koroziji klinova kojima su skulpture privčršene za oltar.
Atika oltara preslikana je naknadnom intervencijom. Na postamentu skulpture Bogorodice došlo je do lomljenja. Budući da je ležište kamena atike na retabl izrađeno od sadre, zbog utjecaja vlage sadra je izgubila na čvrstoći, zbog čega je došlo do blagog potonuća cijele atike (Slika 6.).
Sve skulpture naknadno su preslikane kad i ostali dijelovi oltara. Korozijom zahvaćeni željezni klinovi kojima su pričvršćene skulpture za oltar prouzrokavali su lomljenje kamena na skulpturama Bogorodice, sv. Luke, sv. Mateja, sv. Marka i sv. Pavla (Slika 13.). Dijelovi skulptura kasnije su spojeni betonom čije je isoljavanje samo pospješilo daljnju degradaciju kamene građe.

Slika 1. Prije konzervatorsko-restauratorskog zahvata

 

KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI RADOVI

- demontaža skulptura;
- uklanjanje prijašnje intervencije; 
- uklanjanje preslika; 
- čišćenje; 
- sanacija menze i stipesa;
- sanacija ležišta atike;
- spajanje dijelova kamena; 
- nadoknada u kamenoj građi;
- zamjena željeznih kopči i klinova;
- rekonstrukcija i nadoknada metalnih
aplikacija; 
- uklanjanje betona sa skulptura;
- uklanjanje preslika na skulpturama;
- spajanje dijelova skulptura;
- montaža skulptura.


Slika 2. Oštećenje stipesa

 


Slika 3. Detalj (u fazi čišćenja stipesa)


Slika 5. Detalj (oštećenje menze i stipesa )

 


Slika 4. Detalj (u fazi čišćenja preslika)


Slika 6. Detalj (oštećenje atike)


Slika 7. Detalj (oštećenje skulpture sv. Luke)


Slika 8. Detalj (u fazi čišćenja)

 


Slika 9. Detalj (oštećenje postamenta skulpture)

 


Slika 10. Shematski prikaz cijelog oltara

Slika 11. Skulptura sv. Mateja


Slika 12. Skulptura sv. Marka (čišćenje)

 


Slika 13. Shematski prikaz oštećenja na skulpturama

 


Slika 14. Detalj (atika oltara poslije konz.-rest. radova)

 


Slika 15. Detalj ( poslije konz.-rest. radova)


Slika 16. Detalj ( poslije konz.-rest. radova)

 


Slika 17. Detalj ( poslije konz.-rest. radova)


Slika 18. Oltar poslije konzervatorsko-restauratorskih radova

 

top 


 

KAMENA SEDILIJA
župna crkva Sv. I. Krstitelj, Velika

OSNOVNI PROBLEM

Istrošenost kamene građe i gotičke vapnene žbuke. 

 

top


 

 
« prev  |   top  |   next » 
 

Login

 

 
     

Newsbox

 

 
articles/The truth about Pollocks allnighter
THEARTNEWSPAPER.COM

Newsbox

 

3D model drvene polikromirane skulpture, 
Jožef Straub (1712–56), sa oltara Sv. Tri kralja, župna crkva Sv. Tri kralja, Karlovac

 


Newsbox

Knight vision: Higgins armor collection gets special attention at Worcester Art Museum - http://www.telegram.com/article/20140309/NEWS/303099938

At Higgins Armory Museum, Bill MacMillan was almost single-handedly responsible for keeping some 2,000 pieces of arms and armor in fighting...

 

 

Login>