SLIKE

 Sv. Ivan


 Bogorodica s djetetom


Dama Cheaccorda il Luito


 

SLIKA: SV: IVAN

OSNOVNI PROBLEM

Uslijed starosti i loših uvjeta u kojima je slika čuvana došlo je do truljenja i pucanja niti platnenog nosioca te gubitka i krakelarnog oštćenja u osnovi, slikanom i zaštitnom sloju (Slika 1.; Slika 4.).
Nedostatci u platnenom nosiocu neadekvatno su sanirani platnenim i papirnatim zakrpama (Slika 3.), što je s vremenom pridonjelo još većem deformiranju platna (Slika 2.).

    

                            Slika 1. Prije konz.-rest. zahvata              Slika 2. Slika pod kosim svijetlom

     

                          Slika 2. Slika pod kosim svijetlom                Slika 4. Crtež oštećenja


KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI RADOVI

- uklanjanje prijašnje intervencije; 
- faceing cijele slike; 
- ravnanje platna; 
- dubliranje slike na novo platno; 
- čišćenje i uklanjanje starog zaštitnog sloja; 
- nadoknada u osnovnom i slikanom sloju; 
- napinjanje slike na novi adekvatni podokvir; 
- nanošenje novog zaštitnog sloja.


     

                          Slika 5. Detalj (u fazi rada)                          Slika 6. Detalj (poslije konz.-rest. zahvata)

Slika 7. Poslije konzervatorsko-rest. zahvata 

topSLIKA: BOGORODICA S DJETETOM

OSNOVNI PROBLEM

Slika je godinama bila skinuta s podokvira i smještena u nepovoljnim uvjetima koji su pridonijeli ubrzanom propadanju svih slojeva. Platneni nosioc u cijelosti je bio deformiran i truo, dok su rubovi potpuno nestali (Slika 1.). Osnovni i slikani sloj velikim dijelom su bili uništeni s jako oslabljenim vezivom, a došlo je i do promjene u boji. Zaštitni lak se izgubio i slika je u cijelosti bila prekrivena masnom prljavštinom.

     

                           Slika 1. Prije konz.-rest. zahvata                Slika 2. Poslije konzervatorsko-rest. zahvata


KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI RADOVI

- faceing cijele slike; 
- ravnanje platna;
- nadoknada u platnenom nosiocu; 
- dubliranje slike na novo platno; 
- čišćenje; 
- nadoknada u osnovnom i slikanom sloju;
- napinjanje slike na novi adekvatni podokvir; 
- nanošenje novog zaštitnog sloja.


     

                          Slika 2. Detalj (u fazi rada)                          Slika 3. Detalj (poslije)

topSLIKA: DAMA CHEACCORDA IL LIUTO bi METZU GADRIELLO

OSNOVNI PROBLEM

Uslijed starosti i neadekvatnog podokvira došlo je do pucanja te gubitka i krakelarnog oštćenja u slikanom i sloju
(Slika 1.; Slika 3.).
Zaštitni sloj je skoro cijeli izgubljen, ali se gubio tijekom dugog vremenskog perioda tako da je na slikanom sloju bio tanak sloj prljavštine (Slika 3.).

     

                    Slika 1. Prije konz.-rest. zahvata                         Slika 2. Stražnja strana s potpisom


KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI RADOVI

- skidanje slike s podokvira;
- podljepljivanje osnovnog i slikanog sloja;
- ravnanje platna; 
- čišćenje i uklanjanje ostataka starog zaštitnog sloja; 
- nadoknada u osnovnom i slikanom sloju; 
- napinjanje slike na novi adekvatni podokvir; 
- nanošenje novog zaštitnog sloja


     

       Slika 3. Detalj (čišćenje)                                              Slika 4. Detalj (retuš)


Slika 5. Poslije konzervatorsko-restauratorskog zahvata