You are here: Home > DJELATNOSTI > ZIDNO SLIKARSTVO

ZIDNO SLIKARSTVO

ZIDNA SLIKA: ČETIRI EVANĐELISTA


ZIDNA SLIKA: NAVJEŠTENJE 


oslik na stupacima i lukovima glavne kupole


 

 

   
ZIDNA SLIKA, C. Medović i O. Iveković:
ČETIRI EVANĐELISTA
Katedrala sv. Terezije Avilske, Požega

OSNOVNI PROBLEM

Cijelom površinom, uslijed potresa početkom
20. st. došlo je do velikih oštećenja tako da je cijeli središnji dio obnovljen grubom žbukom. Tako obnovljen središnji dio prekrio je novom žbukom i velikim dijelom očuvani orginal.
Na i oko pukotina zidnog nosioca došlo je do gubitka, listanja te odvajanja osnove (tankog sloja gleta) i slikanog sloja od zida.


Slika 1. Prije konz.-rest. zahvata

 


Slika 2. Sv. Matej prije konz.-rest. zahvata

 


Slika 3. Sv. Matej (u fazi radova)

 

KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI RADOVI

- čišćenje zidne slike;
- konsolidacija osnove i slikanog sloja;
- uklanjanje prijašnje intervencije;
- saniranje pukotina;
- nadoknada u osnovnom i slikanom sloju;
- nadoknada metalnih aplikacija;
- izolacija metalnih aplikacija;


Slika 4. Sv. Matej poslije konz.-rest. zahvata

 


Slika 5. Sv. Luka, detalj (prije konz.-rest. zahvata)

 

Slika 7. Sv. Luka, detalj ( poslije konz.-rest. zahvata)

 


Slika 6. Sv. Luka, detalj (u fazi rada)


Slika 8. Sv. Luka ( poslije konz.-rest. zahvata)


Slika 9. Poslije konzervatorsko-restauratorskog zahvata


 

   
ZIDNA SLIKA, O. Iveković: NAVJEŠTENJE
Katedrala sv. Terezije Avilske, Požega

OSNOVNI PROBLEM

Naknadne intervencije (poslije potresa) izvedene su u gruboj žbuci dok je orginal na glatkoj glet osnovi. Nova žbuka navlačila je vlagu koja je u zoni oko pukotine znatno promijenila boju orginala. Neadekvatnost tih intervencija očituje se i u izbacivanju nove žbuke iz zidnog nosioca i odvajanju nove osnove od stare, što je uvjetovalo povlaćenje dijelova orginalnog slikanog sloja. Najveća pukotina kasnije je tretirana grubim bijelim gletom koji je prekrio veliki dio orginala. Tako izvedena sanacija i nataložena prljavština pridonjele su nečitljivosti cijele zidne slike.

 


Slika 1. Prije konzervatorsko-restauratorskog zahvata

 

KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI RADOVI

- čišćenje zidne slike;
- konsolidacija osnove i slikanog sloja;
- uklanjanje prijašnje intervencije;
- saniranje pukotina;
- nadoknada u osnovnom i slikanom sloju;
- nadoknada metalnih aplikacija;
- izolacija metalnih aplikacija;


Slika 2. Detalj (čišćenje)

 

 


Slika 3. Detalj (u fazi rada)

 


Slika 4. Detalj (poslije konz.-rest. zahvata)

 


Slika 5. Detalj (u fazi rada)

 


Slika 6. Detalj (poslije konz.-rest. zahvata)

 


Slika 7. Detalj (u fazi rada)

 


Slika 8. Detalj (poslije konz.-rest. zahvata)

 


Slika 9. Poslije konzervatorsko-restauratorskog zahvata
   

 

   
ZIDNA SLIKA, oslik na stupacima i lukovima glavne kupole
Župna crkva Sv. Marije Magdalene, Ivanec

OSNOVNI PROBLEM

Naknadne intervencije izvedene su preko orginalnog baroknog oslika.

 

KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI RADOVI

- uklanjanje prijašnje intervencije;
- saniranje pukotina;
- konsolidacija i opšivavanje orginalne žbuke;
- čišćenje zidne slike;
- nadoknada u žbuci;
- impregnacija nove žbuke;

- rekonstrukcija slikanog sloja (retuš);


Slika 1. Stupac prije konzervatorsko-restauratorskog zahvata

 


Slika 2. Detalj (u fazi rada-prije retuša)

 


Slika 3. Detalj (u fazi rada-prije retuša)

 


Slika 4. Detalj (poslije konz.-rest. zahvata)

 


Slika 5. Detalj (poslije konz.-rest. zahvata)

 


Slika 6. Detalj (u fazi rada); Stupac (u fazi rada); Stupac (poslije konz.-rest. zahvata)

 


Slika 7. Detalj (centar luka prije i poslije konzervatorsko-restauratorskog zahvata)

Slika 8. Detalj (poslije konzervatorsko-restauratorskog zahvata)
   
 
« prev  |   top  |   next » 
 

Login

 

 
     

Newsbox

 

 
articles/The truth about Pollocks allnighter
THEARTNEWSPAPER.COM

Newsbox

 

3D model drvene polikromirane skulpture, 
Jožef Straub (1712–56), sa oltara Sv. Tri kralja, župna crkva Sv. Tri kralja, Karlovac

 


Newsbox

Knight vision: Higgins armor collection gets special attention at Worcester Art Museum - http://www.telegram.com/article/20140309/NEWS/303099938

At Higgins Armory Museum, Bill MacMillan was almost single-handedly responsible for keeping some 2,000 pieces of arms and armor in fighting...

 

 

Login>