You are here: Home > REFERENCE

REFERENCE


U dosadašnjem radu djelatnici Atike izvodili su radove na objektima od kojih su nabrojani kako slijedi:

 

REFERENTNA LISTA:

2014.

● konzervatorsko-restauratorski istražni radovina bočnom oltaru Majke Božje u župnoj crkvi Sv. Antuna pustinjaka, Slavetić

● izrada 3d modela i 3d dokumentacije drvene polikromirane skulpture, Jožef Straub (1712–56), sa oltara Sv. tri kralja, župna crkva Sv. Tri kralja, Karlovac

2013.

● konzervatorsko-restauratorski radovi na štuko dekoraciji kuće Všetečka, Hebrangova 6, Zagreb

● konzervatorsko-restauratorski radovi na štuko dekoraciji ljetnikovca Vidrić, Gornje Prekrižje 51, Zagreb

● konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenom polikromiranom oltaru Sv. Antuna Opata, župna crkva Sv. Mateja, Štitar

● konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom i svodnom osliku, župna crkva Sv. Mihovila, Gračani

● radovi na zidnom i svodnom osliku cijele župne crkve Sv. Lovre, Babina Greda

● konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnoj slici "Posljednja večera", župna crkva Lovre, Babina Greda

● konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenom polikromiranom skulpturama s oltara Sv. Marije, kapela Sv. Petra i Pavla, Jaškovo

● konzervatorsko-restauratorski radovi na oltarnoj pali "Uznesenje sv. Terezije", glavni oltar Sv. Terezije Avilske, katedrala sv. Terezije Avilske, Požega; nositelj posla DOK-ART

● konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenom polikromiranom oltaru Smrti sv. Josipa, župna crkva Uznesenja BDM, Zajezda

● elaborat o stanju elemenata drvenog portala i stropa kompasa iz okrugle kule, Stari grad Bosiljevo

● konzervatorsko-restauratorski radovi nai svodu dvije male kupole u I. sjevernoj velikoj arkadi na groblju Mirogoj, Zagreb

● konzervatorsko-restauratorski istražni radovi na OŠ Petra Zrinskog, Zagreb

● konzervatorsko-restauratorski istražni radovi na pročelju zvonika župne crkve Sv. Nikole biskupa, Lipa

2012.

● konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenom polikromiranom oltaru BDM, župna crkva Sv. Mateja, Štitar

● konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom i svodnom osliku, župna crkva Sv. Mihovila, Gračani

● konzervatorsko-restauratorski istražni radovi na stubištu i pročelju okrugle kule Starog grada Bosiljeva

● konzervatorsko - restauratorski radovi na drvenim ulaznim vratima, crkva Sv. Petra i Pavla, Petrovsko

● konzervatorsko - restauratorski istražni radovi na dijelu istočnog i sjevernog pročelja Starog grada Ozlja

● konzervatorsko-restauratorski istražni  radovi na drvenom polikromiranom oltaru Sv. Marije, kapela Sv. Petra i Pavla, Jaškovo

● konzervatorsko-restauratorski radovi na slici „Isus u molitvi“ i pripadajućem okviru, vlasništvo GEO-INTERVENT d.o.o.

● konzervatorsko-restauratorski radovi na namještaju Prve kotorske apoteke, Novska

2011.

● konzervatorsko-restauratorski radovi na freskama stupaca i lukova glavne kupole, župna crkva sv. Marije Magdalene, Ivanec

● konzervatorski radovi na dvije polikromirane drvene skulpture s pročelja župne crkve B.D.M. Mahično

● konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenoj polikromiranoj skulpturi sv. Cecilije (18. st.), crkva B.D.M. Mače

● konzervatorsko-restauratorski radovi na namještaju Prve kotorske apoteke, Novska

● konzervatorsko-restauratorski radovi na stropnom osliku, biskupska rezidencija, Križevci; u suradnji s DOK-ART

● konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnimi tabulatima, kapela sv. Antuna Padovanskog, Gustelnica

● istražni radovi s elaboratom o osliku interijera, crkva sv. Marije, Strmec Pribićki; u suradnji s DOK-ART

● radovi sanacije donje zone i ležišta glavnog oltara sv. Terezije Avilske, katedrala sv. Terezije Avilske, Požega; nositelj posla Re-dizajn

● konzervatorsko-restauratorski radovi na slici portret "Franjo", ulje na platnu, D. Malešević, privatna zbirka

● konzervatorsko-restauratorski radovi na oltaru Blažene Djevice Marije, crkva sv. Martina Biskupa, Sv. Martin pod Okićem

● konzervatorsko-restauratorski radovi naskulpturama Isus u slvi i Majke Božje, župna crkva sv. Marije Magdalene, Ivanec

● konzervatorsko-restauratorski radovi na baroknim skulpturama anđela, župna crkva sv. Ivana Krstitelja, Delnice

● elaborat o stanju bočnog oltara sv. Leopolda Mandića, župna crkva sv. Ilije Proroka, Maja

2002. - 2010.

● konzervatorsko-restauratorski radovi na freskama na pandativima i pojasnicama glavne kupole, župna crkva sv. Marije Magdalene, Ivanec

● izrada replika dvije polikromirane drvene skulpture s pročelja župne crkve B.D.M. Mahično

● konzervatorsko-restauratorski radovi na oltaru Presvetog srca Isusovog, crkva Sv. tri kralja, Gola

● konzervatorski radovi na skulpturama glavnog oltara sv. Leopolda Mandića, crkva sv. Leopolda Mandića, Orehovica

● konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturama oltara Blažene Djevice Marije, crkva sv. Martina Biskupa, Sveti Martin pod Okićem

● drvene skulpture anđela i okulus s glavnog oltara sv. Terezije Avilske, katedrala sv. Terezije Avilske, Požega: nositelj posla Re-dizajn

● konzervatorsko-restauratorski radovi na bakrenim kupolama (s pozlatom) i kamenu, crkva sv. Marije, Strmec Pribićki; nositelj posla DOK-ART

● konzervatorsko-restauratorski radovi na namještaju Prve kotorske apoteke, Novska

● konzervatorsko-restauratorski istražni radovi na istočnom pročelju Starog grada Ozlja

● preventivni konzervatorsko-restauratorski radovi na polikromiranoj propovijedaonici, župna crkva sv. Magdalene, Donja Kupčina

● izvedba javnog spomenika "Navalna grupa u akciji", vatrogasna postaja Centar, Savska 1, Zagreb 

● konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenom kučištu orgulja, crkva Navještenja B.D.M, Klanjec

● istražni radovi i elaborat na zgradi Varkoma, Varaždin; nositelj posla DOK-ART

● konzervatorsko-restauratorski radovi na oltaru Srca Marijina, crkva Sv. tri kralja, Gola

● konzervatorski radovi na glavnom oltaru sv. Leopolda Mandića, crkva sv. Leopolda Mandića, Orehovica

● slika "Morski pejzaž", ulje na platnu (120 x 180), privatno vlasništvo Ž.B.

● istražni radovi na kuriji Zorkovac, Zorkovac

● istražni radovi na kuriji Lipa, Lipa

● slika "DAMA CHEACCORDA IL LIUTO bi METZU GADRIELLO", ulje na platnu (32 x 27), privatno vlasništvo N.C.

● istražni radovi na dvorcu Vranyczani, Laduć; nositelj posla Torzo

● istražni radovi na oltaru sv. Djevice Marije, crkva sv. Ivana Krstitelja, Gornje Jesnje

● konzervatorski radovi na slici "Pohod Marije Elizabeti", ulje na platnu (135 x 216), crkva sv. Ivana Krstitelja, Gornje Jesnje

● konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenim polikromiranim skulpturama "Mrtvi Krist" i "Krist u slavi", župna crkva sv. Ivana Krstitelja, Delnice

● istražni radovi na zidovima župne crkve sv. Mihovila Arkanđela, Donje Jelenje

● konzervatorsko-restauratorski radovi na svodnoj slici "Uznesenje Mrijino", župna crkva sv. Ivana Krstitelja, Delnice

● konzervatorsko-restauratorski radovi na drvenom oltaru sv. Križa, crkva sv. Križa, RKT župa Završje Netretičko

● konzervatorsko-restauratorski radovi na svodnom osliku, Općinski sud, Velika Gorica konzervatorsko-restauratorski radovi na stropnim tabulatima, kapela sv. Antuna Padovanskog, Gustelnica

● konzervatorsko-restauratorski radovi na raspelu, kiparska radionica Jesenje (XIX st.), privatno vlasništvo

● istražni radovi i elaborat o zidnom/svodnom osliku s kraja XIX. st. čitave katedrale sv. Terezije Avilske, Požega; nositelj posla Re-dizajn

● drvena ograda i kućište orgulja, župna crkva Presvetog Trojstva, Daruvar

● antikni namještaj (biedermeier) i pozlačeni okvir, privatno vlasništvo Ž.B.

drvene skulpture anđela s glavnog oltara sv. Terezije Avilske, katedrala sv. Terezije Avilske, Požega; nositelj posla Re-dizajn

● istražni radovi na osliku u crkva sv. Velikomučenika Georgija, Dvor; nositelj posla Re-dizajn

● konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnoj slici u crkva sv. Velikomučenika Georgija, Dvor; nositelj posla Re-dizajn

● istražni radovi na ulaznoj veži stambene zgrade, Šetalište dr. Franje Tuđmana, Karlovac

● istražni radovi na Franjevačkom samostanu u Koprivnici; nositelj posla Re-dizajn

● rekonstrukcija štukature svetišta, crkva sv. Mihovila, Stražeman; nositelj posla Re-dizajn

● katedrala sv. Terezije Avilske, Požega, zidne slike Otona Ivakovia i Celestina Medovića župne crkve u Požegi "Navještenje", "Molitva na maslinskoj gori", "Uznesenje sv. Terezije" i "Četiri evanelista"; nositelj posla Re-dizajn

● antikni namještaj (biedermeier i secesija), privatno vlasništvo N. B.

● stipes glavnog oltara u katedrali sv. Terezije Avilske, Požega; nositelj posla Re-dizajn

● drvena skulptura Majke Božje Lurdske, kapela

● istražni radovi u crkvi Svih Svetih, Sesvete, Požega; nositelj posla Re-dizajn

● istražni radovi "Varaždinska kuća", Varaždin; nositelj posla DOK-ART

● barokne freske na svodu crkve sv. Mihaela Arkanđela, Stražeman; nositelj posla Re-dizajn

● kameni glavni oltar sv. Ivana Krstitelja, župna crkva sv. Ivana Krstitelja, Delnice

● drveni okvir oltarne pale, župna crkva sv. Ivana Krstitelja, Delnice 

● zidna slika "SV. CECILIJA", katedrala sv. Terezije Avilske, Požega; nositelj posla Re-dizajn

● drveni pokrov tabernakula, župna crkva sv. Ivana Krstitelja, Delnice

● slika "Akt", ulje na platnu, privatno vlasništvo, B. V.

● slika "Pejzaž", ulje na platnu, privatno vlasništvo, N. P.

● slika "Mrtva priroda - patke" (XIX st.), privatno vlasništvo

● Zlatko Prica "kompozicija 1955, Dvije žene", OŠ

● vratnice, župni dvor, Krapina

● slika "Bogorodica u molitvi", (XIX st.), vlasništvo Hrvatski Vojni ordinarijat

● slika "Bogorodica s djetetom", (XVII st.), vlasništvo Hrvatski Vojni ordinarijat

● "Sveta obitelj" (XIX st.), kapelica u kuriji Bedekovčina drveno raspelo iz kapele katedrale sv. Terezije Avilske, Požega; nositelj posla Re-dizajn

● slika "sv. Ivan Krstitelj", (XVII st., nepoznati autor), privatno vlasništvo

● ikona "Isus Spasitelj", privatno vlasništvo

● antikni namještaj (biedermeier), privatno vlasništvo G. P.

● izrada javnog spomenika, bista dr. Franje Tuđmana, zgrade općine, Pokupsko

● javni spomenik "Kralju Tomislavu", Ivanić Grad, suradnici ak. kipara, prof. Vladimira Herljevića

● slika Bogorodica s djetetom, ulje na platnu, privatno vlasništvo 

● izrada javnog spomenika, bista biskupa Jurja Branjuga, župni dvor, Pokupsko

● par brončanih baroknih svjećnjaka s motivom Puta, privatno vlasništvo

● metalna skulptura "Raspelo", privatno vlasništvo ( XIX st.)

 

 
« prev  |   top  |   next » 
 

Login

 

 
     

Newsbox

 

 
articles/The truth about Pollocks allnighter
THEARTNEWSPAPER.COM

Newsbox

 

3D model drvene polikromirane skulpture, 
Jožef Straub (1712–56), sa oltara Sv. Tri kralja, župna crkva Sv. Tri kralja, Karlovac

 


Newsbox

Knight vision: Higgins armor collection gets special attention at Worcester Art Museum - http://www.telegram.com/article/20140309/NEWS/303099938

At Higgins Armory Museum, Bill MacMillan was almost single-handedly responsible for keeping some 2,000 pieces of arms and armor in fighting...

 

 

Login>